UZYSKAJ ŚWIADECTWO
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ
JUŻ TERAZ!

CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

KIEDY WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

To dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia

1. Przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości
2. Przy zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na właścicielu.

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG WSPÓŁPRACY?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

WYPEŁNIJ FORMULARZ, PRZEŚLIJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

OPŁAĆ FAKTURĘ

OTRZYMAJ ŚWIADECTWO

JUŻ DZIŚ ZAMÓW ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ